TLN: vraagtekens bij investeringen kabinet

Het grootste deel van de bijna een half miljard euro die IenW naar voren haalt is bestemd voor het spoor, stelt TLN. Liever ziet de belangenorganisatie ook meer budget om bruggen en viaducten aan te pakken. “Transportondernemers krijgen namelijk steeds vaker te maken met wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud.” TLN vreest dat het uitgetrokken geld onvoldoende is voor de ongehinderde doorstroming van het vrachtverkeer. De komende tijd zal die boodschap daarom nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht bij de politiek.

Transportroutes

Daarnaast hamert TLN op extra investeringen in de transportroutes A1, A12, A15, A58 en A67. “Die zijn nodig om de positie van Nederland als toegangspoort van Europa veilig te stellen en bij te dragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland als handelsland.” Ook moet het kabinet wat TLN betreft snel het stikstofprobleem oplossen. “Het is met deze begroting onduidelijk of de aangekondigde maatregelen op tijd de vereiste stikstofruimte opleveren. Die ruimte is hard nodig om te kunnen investeren in de bouw en weginfrastructuur.”

Kilometerheffing

Opvallend in de Prinsjesdagstukken vindt TLN dat ‘betalen naar gebruik’ door personenauto’s ontbreekt Eerder werd gesproken over een onderzoek naar ten minste drie varianten. TLN is groot voorstander van een kilometerheffing voor alle weggebruikers. “Een heffing voor alleen vrachtwagens zal niets verbeteren aan de bereikbaarheid en de doorstroming op de wegen.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 365 artikelen verschenen. Bekijk alle artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *